Sunday, September 25, 2011

Latihan Pengiraan Kos

Anggaran kos perkhidmatan menggayakan rambut bagi seorang pelanggan adalah seperti berikut;

Jadual 1

Berdasarkan jadual 1 di atas, hitungkan;a) kos bahan bagi 3 orang pelanggan


b) kos upah bagi 5 orang pelanggan


c) untung bersih yang diterima sekiranya bayaran rawatan adalah RM78.00.


*tunjukkan jalan pengiraan dan formulaTuesday, September 20, 2011

Pentaksiran Kompetensi PBS 2011

Jadual Pentaksiran telah selesai dilaksanakan pada awal Ogos 2011 dan markah telahpun dimasukkan pada 12 September 2011 (Isnin) melalui sistem online http://www.lpm.gov.my.

Secara keseluruhannya, markah PBS pelajara mengikut modul yang ditaksir adalah seperti berikut;

1. Cornelia Sisca Bernard Fung - 83.33% (10/12 modul)
2. Dewi Atikah Vianney Ramli - 100% (12/12 modul)
3. Irene Bernard - 100% (12/12 modul)
4. Juliah Muari - 100% (12/12 modul)
5. Lok Hsin Hsin - 91.67% (11/12 modul)
6. Marcella Lojiun - 83.33 (10/12 modul)
7. Marylin Mojuntin - 100% (12/12 modul)
8. Maslinda Funf Siaw Ling - 100% (12/12 modul)
9. Michelle Michael George - 91.67% (11/12 modul)
10. Samantha Ann Wong - 100% (12/12 modul)
11. Sharon Ivy Dony - 66.67% (8/12 modul)
12. Suzy Perimi - 100% (12/12 modul)
13. Theodora Mualip - 100% (12/12 modul)
14. Tiara Chinna Wong - 75.00% (9/12 modul)
15. Wendy Esther Jium - 100% (12/12 modul)

Keputusan SPM 2010

Tahniah kepada pelajar yang telah mendapat keputusan cemerlang (A+) iaitu Jessie Su Sheh Soh dan Melanie Julius. Begitu juga pelajar yang lain kerana menunjukkan prestasi yang sangat baik.

Secara keseluruhannya, keputusan SPM 2011 adalah seperti berikut;
2orang A+, 3orang A, 7orang A-, 3orang B+ dan 2orang B = min gred 2.00

Peningkatan sebanyak 1.74 (min.gred) berbanding tahun 2009 iaitu 3.74