Tuesday, June 2, 2009

RANCANGAN PERNIAGAAN


MUKA DEPAN:
NAMA SEKOLAHRancangan PerniagaanTajuk Projek
Disediakan Oleh :

Tingkatan :

No.Kad Pengenalan :

Tujuan Disediakan :

Guru Penilai :

Tarikh Serahan :
T/T Pelajar, T/T Guru Pentaksir,________________ ________________
( ) (SABARIA ANDI AHMAT)

ISI KANDUNGAN:

1. Biodata Pelajar
2. Pendahuluan

3. Penghargaan

4. Pengenalan

5. Latar Belakang Perniagaan

6. Carta Organisasi

7. Peluang Kerjaya Dalam Bidang Kosmetologi

8. Aspek Pemasaran

9. Aspek Pengeluaran / Operasi

10. Aspek Kewangan

11. Rumusan
12.LampiranHURAIAN:-

1. Biodata Pelajar - Gambar, Nama, No. Kad Pengenalan, Angka Giliran, Alamat, No. Telefon, Cita-cita, Sasaran yang ingin dicapai dalam bidang kosmetologi

2. Pendahuluan - terangkan dengan ringkas tentang m/pelajaran MPV, Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut dan matlamatnya, bidang yang yang terkandung dalam sukatan pelajaran serta modul keusahawanan.
3. Penghargaan
4. Pengenalan -
4.1 Pengenalan Rancangan Perniagaan
4.2 Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan
4.3 Pihak yang memerluka Rancangan Perniagaan
5. Latar Belakang Perniagaan
5.1 Nama dan alamat perniagaan
5.2 Bentuk perniagaan dan projek yang diusahakan
5.3 Tarikh pendaftaran dan nombor pendaftaran
5.4 Tarikh memulakan perniagaan
5.5 Lokasi perniagaan (terangkan sebab anda memilih lokasi tersebut)
5.6 Objektif perniagaan
6. Carta Organisasi
7. Peluang Kerjaya Dalam Bidang Kosmetologi
7.1 Peluang Kerjaya Dalam Bidang Kosmetologi - buat dalam peta minda
7.2 Bidang yang dipilih
8. Aspek Pemasaran -
8.1 Sasaran pelanggan
8.2 Anggaran bilangan pelanggan
8.3 Cara promosi
8.4 Saluran agihan
8.5 Strategi penentuan harga
8.6 anggaran belanja pemasaran

9. Aspek Pengeluaran / Operasi -
9.1 Carta proses penghasilan barang / perkhidmatan
9.2 Anggaran kuantiti keluaran
9.3 Anggaran kos pengeluaran (kos bahan, kos upah, kos overhead/sampingan)

10. Aspek Kewangan -
10.1 Kos pelaksanaan projek
10.2 Sumber pembiayaan projek
10.3 Belanjawan tunai
10.4 Anggaran untung rugi

11. Rumusan - pelajar hendaklah membuat rumusan terhadap prospek produk/perkhidmatan yang diusahakan dan memberi cadangan tentang halatuju/aktiviti masa depan perniagaan

12.Lampiran - contoh borang kad rawatan dan pengiraan kos yang telah dilengkapkan, borang pendaftaran perniagaan, borang maklumat perniagaan, pelan lokasi perniagaan, pelan susun atur ruang operasi, gambar-gambar yang berkaitan dengan produk/perkhidmatan yang diusahakan.
Nota untuk pelajar:
Sekiranya ada kemusykilan @ masalah sila utarakan dalam ruangan comments
~selamat melaksanakan tugasan~

No comments:

Post a Comment